Entries by info@creativelabs.ie

INFORMATII

*** NB: La biserica, se vor respecta toate regulile privind covid 19! NB: VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI PROGRAMUL DEOARECE POT INTERVENI MODIFICĂRI. *** NB: covid19 rules must be followed NB: Please check the timetable as changes may occur! *** Vă rugăm să susțineți financiar achiziționarea următoarelor cărți de cult/ Please financially support the purchase of […]

Acatistul Sfintei Muceniţe Filofteia

Troparul Sfintei Muceniţe Filofteia, glasul al 8-lea: Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteia, întru ispite neîncetat răbdând, în bătăi suferind, în necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i şi pe flămânzi săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să se mântuiască sufletele noastre. Condacul 1 Ca ceea ce din pruncie jertfă fără prihană te-ai […]

Rugăciuni înainte de Impărtășirea cu Dumnezeieștile Taine

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de […]