Rugăciuni înainte de Impărtășirea cu Dumnezeieștile Taine

Rugăciuni înainte de Impărtășirea cu Dumnezeieștile Taine

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc,…